Termenii şi condiţiile iBee

Bun venit la iBee!

Vă mulţumim pentru utilizarea produselor şi a serviciilor noastre (“Serviciile”).

Serviciile sunt oferite de CLOUD SYSTEMS SRL - și/sau partenerii săi - (“Cloud Systems”), cu sediul social în Gheorgheni, str. Teiului, nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J19/406/2010 CUI 27798312, atribut fiscal RO, având contul nr. RO63BTRL02101202U36872XX, deschis la Banca Transilvania, operator al platformei (“iBee”) ibee.ro, prin ansamblul serviciilor accesibile pe site-ul ibee.ro de internet, sau pe subdomeniile acestuia pe baza/sub forma unui abonament lunar.

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord cu prezenţii Termeni şi condiţii. Vă rugăm să le citiţi cu atenţie.

Utilizarea Serviciilor noastre

Serviciile pot fi accesate în baza unui abonament lunar achizționat de dvs.

Vă obligați să folosiți Serviciile în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășurați, incluzând dar nelimitat la crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul Serviciilor.

Vă obligați să respectați în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele trimise către Serviciile noastre.

Nu utilizaţi Serviciile în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercaţi să influenţaţi Serviciile sau să le accesaţi în alt mod decât prin interfaţa şi prin instrucţiunile oferite de Cloud Systems. Puteţi utiliza Serviciile numai conform legii. Putem întrerupe sau înceta furnizarea Serviciilor către dvs. dacă nu respectaţi Termenii şi condiţiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi.

Serviciile noastre gesitioneaza un anumit conţinut care nu aparţine Cloud Systems. Responsabilitatea pentru acest conţinut revine exclusiv entităţii care îl pune la dispoziţie.

În ceea ce priveşte utilizarea Serviciilor de către dvs., putem să vă trimitem anunţuri privind serviciile, mesaje administrative şi alte informaţii. Puteţi renunţa la unele dintre aceste comunicări.

Contul dvs. iBee

Pentru a utiliza Serviciile, este necesar un Cont iBee. Puteţi să vă creaţi propriul Cont iBee sau Contul iBee vă poate fi atribuit de un administrator, cum ar fi angajatorul dvs. Dacă utilizaţi un Cont iBee atribuit de un administrator (administratorul firmei la care lucrați), administratorul poate avea dreptul să vă acceseze contul sau datele stocate în acesta sau să vă dezactiveze contul.

Pentru a vă proteja Contul iBee, păstrați parola confidențială. Purtați întreaga responsabilitate pentru activitatea care are loc în sau prin intermediul Contului iBee. Încercați să nu reutilizați parola Contului iBee pentru aplicații terță parte. Dacă aflați despre orice utilizare neautorizată a parolei sau a Contului iBee, contactați administratorul de sistem din firma dvs. respectiv trimiteți notificare pe suport@ibee.ro.

Protejarea confidenţialităţii

Politicile de confidenţialitate Cloud Systems explică modul în care tratăm datele dvs. cu caracter personal şi în care vă protejăm confidenţialitatea atunci când utilizaţi Serviciile noastre.

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord că Cloud Systems poate să utilizeze datele respective conform politicilor noastre de confidenţialitate.

Conţinutul dvs. în cadrul Serviciilor noastre

Serviciile noastre vă permit să creați, încărcați, să trimiteți, să stocați sau să primiți conținut. Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală deținute asupra conținutului respectiv. Pe scurt, tot ceea ce vă aparține rămâne în proprietatea dvs., respectiv sunteti unicul responsabil pentru întregul conținut existent în contul dvs. iBee sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

Când creați, încărcați, trimiteți, stocați sau primiți conținut (de exemplu emiteți sau inregistrați diferite documente, inregistrați date despre clineți, etc.) în cadrul Serviciilor sau prin intermediul acestora, acordați Cloud Systems (și părților cu care lucrăm) o licenţă globală pentru găzduirea, stocarea respectivului conținut. Drepturile pe care ni le acordați în cadrul acestei licențe au scopul limitat de operare și îmbunătățire a Serviciilor, precum și de dezvoltare a unor servicii noi. Asigurați-vă că dețineți drepturile necesare pentru a ne acorda această licență pentru întregul conținut pe care îl trimiteți către Serviciile noastre. Această licenţă expiră în momentul in care renunțați la Serviciile noastre și primiți notificarea finală privind stergerea conținutului Dvs.

Despre programele software din cadrul Serviciilor

Când un anumit Serviciu necesită sau include programe software descărcabile pentru stații de lucru (PC), dispozitive mobile sau smart phone, respectivul program software se poate actualiza automat pe dispozitivul dvs. atunci când devine disponibilă o versiune sau o funcţie nouă. Anumite Servicii vă pot permite să vă configuraţi setările pentru actualizarea automată.

Cloud Systems vă oferă o licenţă personală, globală, scutită de redevenţe, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza programul software furnizat de Cloud Systems ca parte a Serviciilor. Această licenţă are unicul scop de a vă permite să utilizaţi şi să vă bucuraţi de beneficiile Serviciilor, aşa cum sunt acestea furnizate de Cloud Systems, în modul permis de prezenţii Termeni şi condiţii. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi nicio parte a Serviciilor şi a programelor software incluse; nu aveţi dreptul să refaceţi sau să încercaţi să extrageţi codul sursă al respectivului program software.

Valoarea abonamentui și efectuarea plății

Pentru Serviciile oferite, se va plăti o sumă lunară, de tipul unui abonament, prevăzută în momentul finalizării comenzii Dvs. de Servicii, achitat prin transfer bancar iar plata Serviciilor reprezintă acceptarea prețului oferit pentru Servicii.

Oferta cu privire la Servicii și prețul acestora este afișat pe site-ul ww.ibee.ro și este valabilă atâta vreme cât este afișată, respectiv poate fi aflată pe vanzari@ibee.ro.

Modificarea şi încetarea furnizării Serviciilor

Modificăm şi îmbunătăţim în mod constant Serviciile. Putem să adăugăm sau să eliminăm funcţionalităţi ori funcţii, putem stabili în orice moment noi limite pentru Servicii; de asemenea, putem să suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea Serviciului către Dvs.: de comun acord; ca urmare a unei decizii unilaterale transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării; în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare.

Puteţi să renunţaţi oricând la utilizarea Serviciilor noastre, însă ne va părea rău să nu mai colaborăm cu dvs. Dacă doriți acest lucru trebuie să ne transmiteți in scris această intenție; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;

Considerăm că dvs. sunteţi proprietarul propriilor date, iar păstrarea accesului la datele respective este un lucru important. Dacă întrerupem furnizarea Serviciului, sau dacă dvs. renunțați la Servicii în situaţiile când acest lucru este posibil în mod rezonabil, vă vom notifica în prealabil şi în mod rezonabil şi vă vom oferi posibilitatea de a prelua informaţiile din cadrul Serviciului.

Garanţii şi declinarea responsabilităţii

Furnizăm Serviciile la un nivel de aptitudine şi atenţie rezonabil din punct de vedere comercial şi sperăm că vă va face plăcere să le utilizaţi. Dar, există anumite lucruri pe care nu le putem promite în legătură cu Serviciile.

CU EXCEPŢIA PREVEDERILOR EXPLICITE DIN PREZENŢII TERMENI ŞI CONDIŢII SAU DIN TERMENII ŞI CONDIŢIILE SUPLIMENTARE, CLOUD SYSTEMS ŞI FURNIZORII SAU DISTRIBUITORII SĂI NU FAC NICIO PROMISIUNE SPECIALĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE. DE EXEMPLU, NU NE LUĂM NICIUN ANGAJAMENT CU PRIVIRE LA CONŢINUTUL DIN CADRUL SERVICIILOR, FUNCŢIA SPECIFICĂ DISPONIBILĂ PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR, FIABILITATEA, DISPONIBILITATEA ŞI CAPACITATEA ACESTORA DE A VĂ SATISFACE CERINŢELE. FURNIZĂM SERVICIILE „CA ATARE”.

ANUMITE JURISDICŢII PREVĂD UNELE GARANŢII, CUM AR FI GARANŢIA IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE. ÎN LIMITA PREVEDERILOR LEGALE, EXCLUDEM TOATE GARANŢIILE.

Răspunderea pentru Serviciile noastre

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, CLOUD SYSTEMS, FURNIZORII ŞI DISTRIBUITORII CLOUD SYSTEMS NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU PIERDERILE DE PROFITURI, VENITURI SAU DATE, PENTRU PIERDERILE FINANCIARE SAU PENTRU DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, SUBSECVENTE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE.

ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A COMPANIEI CLOUD SYSTEMS, A FURNIZORILOR ŞI A DISTRIBUITORILOR SĂI PENTRU ORICE RECLAMAŢIE ÎN BAZA ACESTOR TERMENI ŞI CONDIŢII, INCLUSIV PENTRU TOATE GARANŢIILE IMPLICITE, SE LIMITEAZĂ LA SUMA PE CARE NE-AŢI PLĂTIT-O PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR (SAU, LA ALEGEREA NOASTRĂ, SE LIMITEAZĂ LA A VĂ FURNIZA DIN NOU SERVICIILE).

CLOUD SYSTEMS, FURNIZORII ŞI DISTRIBUITORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILI PENTRU NICIO PIERDERE SAU PAGUBĂ CARE NU POATE FI PREVĂZUTĂ ÎN MOD REZONABIL.

Despre prezenţii Termeni şi condiţii

Putem să modificăm prezenţii Termeni şi condiţii, de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislaţiei sau al Serviciilor noastre. Consultaţi periodic Termenii şi condiţiile. Pe această pagină vom posta notificările privind modificările prezenţilor Termeni şi condiţii. Modificările nu se vor aplica retroactiv şi vor intra în vigoare în termen de minimum paisprezece zile după postare. Totuşi, modificările aferente funcţiilor noi ale Serviciului şi cele din motive legale vor intra în vigoare imediat. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările aduse Termenilor şi condiţiilor aferente Serviciului, vă sugerăm să întrerupeţi utilizarea acestuia.

Prezenţii Termeni şi condiţii reglementează relaţia dintre Cloud Systems şi dvs. Aceştia nu creează niciun fel de drepturi pentru terţi beneficiari.

Dacă nu respectaţi prezenţii Termeni şi condiţii şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).

Dacă anumiţi termeni şi anumite condiţii se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta restul Termenilor şi condiţiilor.

În cazul litigiilor survenite din sau asociate cu prezenţii Termeni şi condiţii sau cu Serviciile, se va aplica legislaţia Română în vigoare iar competența de soluționare va reveni instanțelor românești de la sediul Cloud Systems.